NYFIKETS HISTORIA


NYFIKET TIO ÅR 2009-2019


Sommaren 2019 firar Nyfiket på Rättviks Gammelgård tio år. Genom åren har många ortsbor, turister och kaféarbetare hunnit dricka kaffe på tunet. Gammelgården är på många sätt en oslagbar miljö att ha ett kafé i, med de gamla timmerhusen, kulturväxterna i rabatterna och inte minst den slående vyn över Siljan i bakgrunden. Siljansbygden är, med sin starka lokala livskraft och stora lockelse för övriga landet, också ett enastående område att driva den typ av kulturella, levande och ständigt förnyande verksamhet som Nyfiket har blivit. Det bästa med Nyfiket är nämligen att det har kommit att bli en mötesplats för så mycket: gammalt och nytt, levande tradition och sprudlande idéer, lokalt och internationellt.

Men nu ska vi börja från början: 2008 satt fem studenter på Vårdinge by folkhögskola och bollade en av dessa idéer som skulle komma att prägla Nyfiket-andan. En vän till dem hade blivit kontaktad av Rättviks Hembygdsförening som behövde någon som kunde driva kafé på Gammelgården under sommaren. Liknande verksamhet har funnits på Gammelgårdens tun sedan starten på 1920-talet, i varierande omfattning, men nu var man i behov av nya krafter. De fem kastade sig in med hull och hår och for upp till Rättvik som medlemmar och styrelse i den nystartade Kulturföreningen KAOS – Kultur, ansvar och skaparglöd. Nyfiket som verksamhet drivs alltjämt av denna ideella förening och de som arbetar och arbetat på och med kaféet har alltid varit medlemmar och styrelsemedlemmar i föreningen.

I de muntliga krönikor som traderas från nyfikare till nyfikare beskrivs sommaren 2009, Nyfikets första sommar, som tuff. Arbetet med kafé och konserter varvades med pass inom hemtjänsten för att få ekonomin att gå ihop. Konsertaffischer målades för hand och man experimenterade friskt med olika typer av spontan marknadsföring. Det kom en del gäster, men den bas av stammisar och trogna vänner som Nyfiket samlat på sig idag kunde de fem bara drömma om. Nästa sommar var det två som bestämde sig för att fortsätta, och de drog med sig nya vänner och bekanta till Rättvik för att driva verksamheten vidare.

Successivt byggdes rörelsen ut men redan från början bestod kärnan av inspirerade vegetariska luncher och härliga konserter. Dessa kunde då som nu bestå av akustiska soloakter, dragiga 13-mannaband eller några av Sveriges mest namnkunniga folkmusiker. Med tiden startades hantverksbutiken där Nyfiket satsade på en högkvalitativ blandning av etablerade och nya, lokala och nationella, hantverkares alster. Samarbetet med lokala producenter har utvecklats och utökats från år till år och är en av de viktigaste grundstenarna i Nyfikets verksamhet. Den närproducerade och ekologiska maten lagas från grunden i Gammelgårdens eget kök. Och utvecklingen har långt ifrån avstannat. Varje år tillkommer nya medlemmar i Kulturföreningen KAOS och därmed nya kaféarbetare och nya idéer och ambitioner.

Nyfiket har byggts upp av de unga människor som har engagerat sig i föreningen genom åren, men det hade aldrig gått utan ett starkt lokalt stöd från dag ett. Alltid har det funnits någon som är beredd att ställa upp med allt från porslin och transport till sovplats och bygghjälp. Om det är något vi vill förmedla inför 10-årsjubileumet är det vår stora tacksamhet över all hjälp vi fått av dem som bor och verkar i Siljansbygden: studieförbunden, Kyrkan, kommunen, andra kulturföreningar, vår komminister, damer med loppisar, lokala hantverkare, livsmedelsproducenter och många, många fler. För att inte tala om alla gäster och besökare som återkommer år efter år och sprider ordet om oss över Sverige.

Många som kommer till Nyfiket på somrarna tror nog att det är ett vanligt kafé. I den mån de reflekterar över saken antar de kanske att det finns en ägare någonstans i bakgrunden och att de unga människor som langar kakor och kaffe är sommaranställda som bara vill tjäna en extra slant. Detta är delvis sant, Nyfiket är öppet på sommaren och vi som är där har det ofta som enda sommarsyssla. Men vad den gemene fikagästen inte vet, är att säsongen börjar i januari med årsmöte och välkomnande av de nya förmågor som har sökt sig till kulturföreningen under hösten. Organisationen är platt och de leende människorna i huckle som serverar kaffe är samma personer som har planerat konserter och beställt ost. Den som bär ut din lunch har troligtvis även lagat den (om det inte är lunchrusning och extrapersonal får bära ut medan kocken laddar tallrikarna) och det är inte omöjligt att samma person lagt årsbudgeten och betalar ut personalens löner.

Att få inblick i olika delar och möjlighet att ta ansvar över en så mångfacetterad verksamhet är för många det bästa med att bli en del av Nyfiket och Kulturföreningen KAOS. Efter en tid på Nyfiket har man kapacitet att lösa nästan vilka utmaningar som helst, för att man fått en sådan bredd i sina erfarenheter. Varje år är det några i föreningen som slutar och några som tillkommer. Omsättningen av människor gör att utvecklingen inte står stilla, samtidigt som den är fast rotad i tradition och en närmast symbiotisk relation med Gammelgården. Den flera hundra år gamla kringbyggda gården, ihopsamlad under det tidiga 1900-talet, är platsen som varje år ska fyllas med liv och aktiviteter, hantverk, musik och landsbygdspolitiskt engagemang. Utan Gammelgården vore Nyfiket något helt annat och utan Nyfiket kan vi nog drista oss till att säga att Gammelgårdens somrar skulle sett helt annorlunda ut det senaste decenniet.


Text av Agnes Hamberger och Jon Jonsson Sandström